Migrace a transformace

Migrace do nového prostředí a transformace dat

 Při obnově infrastruktury je třeba často provádět migraci dat. Průměrný cyklus obnovy HW a SW je krátký, mohou to být i tři roky. Přitom migrace většího informačního systému trvá i rok - se vším formálním naplánováním, provozními ohledy, odstávkovými okny, řešením problémů a efektivitou postupů. Prakticky může být až třetina systémů ve stavu "migrace". Bezpečnost a efektivita procesu migrace je proto jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvalit zvládání činnosti IT.

dívka u PC

 Transformace dat je vedle přenosu a ukládání jednou ze základních činností IT. Aplikační systémy provádějí stálé transformace. Vedle toho vznikají požadavky na provedení transformací dat za účelem získání mimořádných výstupů, vyhodnocení či poskytnutí třetím subjektům.
Typickými činnostmi jsou:


  • Export a import databází - je třeba znalosti nástrojů databází Oracle, MS SQL, mySQL, DB2, řeší se zejména kompatibilita starších verzí datových konektorů a převoditelnost struktur
  • Přesun Content managementu - úložiště dokumentů, multimédií, nestrukturovaných dat vyžadují efektivní zacházení, ideální je přesun ze souborového systému do hardwarového úložiště i s metadaty
  • Výběr migrovaných dat - provedení selekcí na základě kritérií, často se jinak zbytečně migrují nepotřebná data - neaktuální, testovací nebo již neodkazovaná
  • Transformace - nasazení interaktivních i programových nástrojů - MS Data Transport Services, Hitachi Pentaho, xslt, formy SQL, perl

 Naše společnost nabízí provedení analýzy požadovaných úkonů, vytvoření plánu, provedení migrace a transformace vhodnými nástroji, zhotovení výstupů a reportů.