Integrace aplikací

Integrace datové komunikace mezi aplikacemi

 Přibývání aplikací v datovém centru si žádá jejich propojování v rámci sdílení informací a dat. Počet spojení narůstá až geometrickou řadou s počtem aplikací. Vzniká nepřehledný "spagetti" systém, v němž provozovatel IT ztrácí kontrolu nad řešením přirozeně vznikajících problémů.

dívka u PC

 Způsob, jakým se lze znovu "ujmout vlády" nad pořádkem v komunikaci, je implementace integrační datové sběrnice, tzv. "service bus". Jedná se o provozní síťovou aplikaci, přes kterou probíhá komunikace mezi obchodními systémy podle stanovených protokolů a norem.
Plní tyto funkce:

  • Datová arbitráž - řešení problémů a případných sporů o příčinách aplikačně-komunikačních problémů
  • Konzolidace - normalizace datových protokolů a redukce počtu spojení
  • Recyklace - vícepoužitelnost vystavených aplikačních služeb, tzv. "API" rozhraní
  • Bezpečnost - omezení komunikace na předem dané formáty a obsahy, jednotná autentizace a autorizace
  • Reporting - protokolace pro doložení výskytu událostí a výkaznictví využití aplikací

 Naše společnost nabízí provedení analýz datové komunikace, vytvoření architektonické dokumentace, provedení návrhu implementace integrace a její provedení na vybrané integrační platformě.