Důvěryhodná úložiště

Úložiště s dlouhodobě důvěryhodnými daty (DDÚ)

 Významné tištěné dokumenty s dlouhodobou platností (typicky smlouvy) se ukládají v archivech. Jejich nezpochybnitelnost se opírá o autenticitu podpisů, stvrzovanou znalci, případně o notářské kontrasignace. Ve světě elektronických dokumentů a smluv plní tuto úlohu elektronické biometrické podpisy smluvních stran a el. časové razítko, přidané k dokumentu nezávislou časovou autoritou. Takto "podepsaný" dokument je obsahově nezpochybnitelný po dobu 5 let, t.j. po dobu životnosti podepisujícího certifikátu časového razítka.

dívka u PC

 Před vypršením lhůty 5 let je třeba u dokumentů, jejichž nezpochybnitelnou platnost chceme zachovat, zajistit prodloužení jejich důvěryhodnosti. To lze provést buď "přerazítkováním" dokumentu novým časovým razítkem na další dobu 5 let, nebo jeho umístěním na certifikované dlouhodobě důvěryhodné úložiště hardwarové provenience.
Softwarové DDÚ, založené na časových razítkách dokumentu, plní tyto funkce:


  • API rozhraní - přijímá ukládané dokumenty, vybírá, nastavuje retenci a maže (GDPR)
  • Časové razítkování - přijímané dokumenty opatřuje časovým razítkem - PDF normou PAdES, ostatní normou CAdES
  • Přerazítkování - dokumenty jsou před vypršením lhůty razítka přerazítkovány - PDF normou PAdES-A, ostatní normou CAdES-LTV
  • Balíkování - pro úsporu nákladů na časová razítka mohou být dokumenty přerazítkovány společně po "balících", dle normy ASiC-E+CAdES-LTV

 Naše společnost nabízí provedení analýz potřeb DDÚ, vytvoření technické dokumentace, provedení návrhu implementace DDÚ a jeho provedení na vybrané platformě v jazyce JAVA.