Blockchain

Důvěryhodné distribuované úložiště záznamů změn položky

 Důvěryhodnost záznamů změn údajů o citlivých evidovaných položkách je obvykle svěřována "nezávislým" institucím. Za takové jsou považováni například banka, notář, správce skladu nebo správce databáze. Tito "arbitři" jsou obecně pomalí, nákladní nebo jsou důvěryhodní jen částečně.

dívka u PC

 Blockchain je technologie, která důvěryhodnost záznamů staví na vědecko-technických principech: potvrzení síťové transakce, elektronickém podpisu, časovém razítku, blocích dat vázaných kontrolními součty a násobném distribuovaném uložení. Data jsou uložena ve stejných kopiích u všech technologických účastníků blockchainu v síti a oprávnění uživatelé k nim přistupují síťovými protokoly. Blockchain funguje nezávisle, nemá obecně centrálního arbitra. Záznamy jsou za současných technologických možností nezpochybnitelné. Instituciální účastníci blockchain takto mezi sebou ustavují důvěru k záznamům.
Hlavními entitami blockchainu jsou:


  • Evidovaná položka (asset) - důležitý objekt, např: účet, měna (bitcoin), auto, zbraň
  • Atributy položky (attribute) - údaje, jejichž změny v čase provádíme, např: stav, částka, držitel, stav paliva, počet nábojů
  • Účastníci (participant, peer) - účastníci, kteří mají svoji roli a práva, provozují svoji instanci blockchain, vlastní kopii dat a ukládají změny položky z ověřených transakcí
  • Uživatelé (user) - reální uživatelé, provádějící v blockchain transakce s položkami, dostupné transakce jsou pevně definovány a mají stanoveny podmínky provedení

 Naše společnost nabízí provedení analýz požadované struktury blockchain, vytvoření technické dokumentace, návrhu implementace a provedení blockchain na vybrané platformě prostředí HyperLedger.